FORGOT YOUR DETAILS?

לקום עם חיוך

"לקום כל בוקר עם חיוך" ! משפט ששמעתי מהבוס שלי, כשניהלתי את השיווק של מגזר הלקוחות הבינוניים במיקרוסופט, מדי בוקר, בפתיחת כל ישיבת עבודה ולמול כל אתגר איתו הגעתי לחדרו להתייעצות. זה הפך מסיסמא שנזרקה לחלל האוויר והביאה אותי לעשות חיוך של "נו, בסדר, אפשר להתקדם…" לדרך חיים! נו, ואת באמת קמה עם חיוך כל בוקר? שאלה טובה!

TOP