FORGOT YOUR DETAILS?

מאחורי הקלעים – במוח שלי: "את באמת הולכת להוציא את הכביסה המלוכלכת שלך החוצה?… את לא חושבת שנכון להתמודד לבד עם הדברים האלו בלי שכולם יהיו מעורבים "… המחשבות שרצו במוח השמאלי כשהחלטתי לכתוב את הפוסט הזה… "מצידי, שכל העולם ואחותו יידע! כתיבה עושה לך טוב והשיתוף…אם המסר יעבור ואולי אולי אולי יעזור /יקל איפשהו,

TOP