FORGOT YOUR DETAILS?

אומרים שדברים לא מתרחשים סתם – נכון? כך יצא שלאחרונה הגיעו אלי לקוחות שהדילמות שהציגו בפני, סבבו סביב השאלות הבאות: מה עושים אם יש לנו שירותים ומוצרים שאנחנו לא כ"כ נהנים מהם למרות שהם כן מייצרים לנו הכנסות? ומה עושים אם יש לנו שירותים ומוצרים שאנחנו נהנים מהם מאוד אבל הם לא רווחיים? האם ל"לחסל"

TOP